Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı

Kooperatifçiliğin tam bağımsızlık ilkesiyle gelişmesi, kooperatifçilik farkındalığının toplumda arttırılmasının sağlanması, sürdürülebilir projeler ve düzenli faaliyetler aracılığıyla Türkiye’nin, köylünün, yerelin daha hızlı gelişmesine destek olmayı amaçlıyor.
Mahmut Türkmenoğlu:

"Kooperatif, köyün kalkınmasını ve köylünün aracı ve tefeciden kurtarılarak ekonomik yönden örgütlenmesini sağlayan en etkili araçtır."

Kooperatifçiliğe hizmet eden projeler
geliştirmek üzere çalışıyoruz.

Kooperatiflerden

Haberler & Duyurular

Bir'lik Belgeseli
İzmir Köy-Koop Birliği’nin Kuruluşu