ATATÜRK VE KOOPERATİFÇİLİK – Ziya Gökalp MÜLAYİM

ATATÜRK VE KOOPERATİFÇİLİK – Ziya Gökalp MÜLAYİM

Tarımsal Kooperatifçilik (1967),Tarımda Düzen Değişikliği (1970),Genel ve Tarımsal Kooperatifçilik (1975), Toprak Reformu ve Kooperatifleşme (1976), Bağımsız Dış Politika (1979), Demokratik Kooperatifçilik Politikası ve Toprak Reformu (1993), Atatürk´ten Bugüne Kooperatifçilik (1998), Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik (2006), Tarımsal Değer Biçme (2008), Kooperatifçilik (7. Baskı 2013), İsmet İnönü´den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar (2014) kitaplarının yazarı, Ziraat Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen ve düayenimiz Ziya Gökâlp Mülayim’in yeni kitabı “ATATÜRK ve KOOPERATİFÇİLİK” kitabı çıktı.  Kitabın kendi kaleminden ön sözünü paylaşıyoruz: 

Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik kitabımı 2006 yılında yayımladığımda bazı arkadaşlar, hocam keşke Ata-türk bölümünü ayrı bir kitap olarak yayımlasaydın; çünkü Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik kitabında 70 sayfa Kooperatifçi Atatürk, 150 sayfa ise sadece Kooperatifçilik var demişlerdi.

Ben o zaman Kooperatifçi Atatürk bölümünü ayrı ya-yımlamayı düşünmüştüm. Fakat Yetkin Yayınevi 70 sayfa-lık bir Kooperatifçi Atatürk kitabı olmaz demişdi. Ben de bunun üzerine kitabı genişletmek için ona 150 sayfalık Ko-operatifçilik bölümünü eklemiş ve böylece kitabı ‘‘Koope-ratifçi Atatürk ve Kooperatifçilik’’ diye yayımlamıştım.

Ama kitabım yeni haliyle de beğenilmişti.

Daha sonra da araya başka yayımlarım girdi. 2014’ te “İsmet İnönü’ den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar’’ ki-tapçığını yayımladım. Bu çok beğenildi ve ısrar üzerine tüm anılarımı yazmaya başladım. Bunun yazılması 4-5 yılımı aldı. Bu arada Kooperatifçilik kitabımın 7’nci baskısı bitti. Onu yenileyip 2019 yılında 8. baskısını yayımlamak duru-munda kaldım. 2019 yılı sonunda, tamamlamış olduğum anılarım da Senatör adı altında Cumhuriyet Kitaplarından çıktı.

2019 yılında bu iki kitabı yayımladığımda 88 yaşını bul-muştum. Artık yeni bir kitap yazmayı düşünmüyor; yayım hayatım sona erdi diyordum.

Özellikle Senatör kitabımın imza günleri, okuyucularla buluşma ve kitabı tartışma ile uğraşırım; belki biraz da re-sim yaparım (çünkü Senatör kitabımı yazarken 4 yıl resim yapmayı bırakmıştım) diyordum. Ama Şubat 2020’de ülke-mizde de korona salgını başladı. 65 yaş üstündekilerin (tabi benim de) evden olabildiğince dışarı çıkmamamız önerildi ve hatta yasaklandı.

Bunun üzerine Senatör kitabımı okuyanlarla telefonda sohbet etmeye başladım. Ama sadece sohbet etmek bana yetmiyordu. Yeniden bir şeyler üretmeyi istemeye (özle-meye) başlamıştım.

Bu durumda hadi biraz resim yapayım dedim. 4 yıl ara verdiğim resme yeniden başladım. Epeyce yeni suluboya resim de ürettim. Bir sergilik resmim oluştu. Ama pandemi nedeniyle sergi açma olanağım da yoktu.

Böylece geldik 2021 yılına. Baktım ki, korona’ dan do-layı kısmi ev hapsi 2021’ de de sürecek. O zaman 2006’ daki “Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik’’ kitabımı yayımladığım zamanki tartışmaları anımsadım ve müstakil bir “Atatürk ve Kooperatifçilik” kitabı yayımlamaya karar verdim.

Niçin şimdi bir Atatürk ve Kooperatifçilik kitabı yayım-lamaya karar verdim…

Çünkü:

1- Benim için Atatürk ve Kooperatifçilik konusunda ça-lışmak, yazmak başlı başına büyük bir mutluluk aracı.

2- Atatürk ve Kooperatifçilik konusunda bir inceleme yapmanın, bir kitap üretmenin büyük bir mutluluk aracı olmanın dışında, benim ömrümü de uzatacağını düşünüyorum.

Atatürk 1938’ de öldüğünde 6 yaşında idim. Şimdi düşünüyorum da 6 yıl Atatürk’le aynı havayı solumuşum. Ne mutlu bana.

Atatürk öldü diye o zaman çok ağlamıştım. 1939’da okula başladıktan sonra Atatürk’ün esasında ölmediğini, fikirleriyle ve eserleriyle daima yaşadığını gördüm.

Ben 89 yaşını bitirdiğim halde hala Atatürk konusunda çalışıyorum; “Atatürk ve Kooperatifçilik’’ konusunda bir kitap yazmaya uğraşıyorum. Bu kitabı yazarken ölecek olursam öldüğümü hiç hissetmeyeceğim.

Ağaçlar ayakta ölür diyeceğim.

Yok ölmeden bu kitabı bitirebilirsem, Atatürk ve Koo-peratifçilik, özellikle de Atatürk konusunda çalışmamın ömrümü uzattığını düşüneceğim. Bu düşüncelerle Atatürk ve Kooperatifçilik kitabımı yayıma hazırladım. Bu arada 90 yaşını da buldum; hatta 90 yaşında ciddi bir kitap yazmanın mümkün olduğunu gördüm ve gençlere de göstermiş ol-dum.

Böylece ömrümün son yıllarında eşsiz insan Atatürk li-teratürüne ufacık bir katkı yapabildiysem ne mutlu bana.

Bu kitap iki ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci Bölümde Atatürk ve Kooperatifçilik konusunda yeni yaptığım özgün bir inceleme yer almaktadır. Bu ince-lemedeki yorum ve değerlendirmelerimin büyük ilgi çeke-ceğini düşünüyorum.

İkinci Bölümde ise Atatürk ve Kooperatifçilik konu-sunda daha önce yayımlanmış yazılarım yer almaktadır.

Son olarak yazdıklarımı okuyup bazı düzeltmeler ya-pan, görüşlerini bildiren Prof. Dr. Cemal TALUĞ, Kemal NEHRUZOĞLU, Hüseyin POLAT, Omur YAZGAN, kı-zım Elif BAŞMAN ve torunum Zeynep BAŞMAN’a ve bu kitabımı da yayınları arasına alarak kısa sürede yayımlayan Yetkin Yayınevi sorumlusu Sayın Muharrem BAŞER’e te-şekkür ederim.

Ankara Haziran 2022

Ziya Gökalp MÜLÂYİM