Mahmut Türkmenoğlu Anıtkabir Özel Defteri 7. Cilt 6 Aralık 1974 tarihli yazısı

Mahmut Türkmenoğlu Anıtkabir Özel Defteri 7. Cilt 6 Aralık 1974 tarihli yazısı

Anıtkabir Özel Defterleri 2001 yılında Anıtkabir Derneği tarafından basılmış. O tarihe kadar 23 defter olmuş. Her bir defteri bir kitap yaparak bastırmışlar. 23 ciltlik bu değerli kitap serisini MTKV arşivimize kazandırdık. Mahmut Türkmenoğlu’nun 7. Ciltte bulunan yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Ata’m,

Eserin olan Türk kooperatifçilik hareketinin yöneticileri olarak huzurunuzdayız. “Türk milleti çağdaş uygarlık düzeyine ulaşacaktır.” demiştin. Köy kalkınması ve bu yoldan yurt kalkınması ile bu ülküye ulaşmak isteyen demokratik Köy kooperatiflerinin öncüleri olarak bugün 1. Köy kooperatifleri kurultayının temsilen huzurunuza geldik. Saygıyla eğiliriz.                6.12.1974 

Mahmut Türkmenoğlu

Kurultay Başkanı