Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı, Mahmut Türkmenoğlu’nun vefatından sonra ( 26 Şubat 1994 tarihinde ) bir grup kişilerin girişimiyle kuruldu.

Bu girişimin ilk girişimci kurul üyeleri;

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı E.Ü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ayhan Çıkın E.Ü. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Tayfun Özkaya E.Ü. Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ercan Kızılay E.Ü. Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet G. Elbek E.Ü. Öğretim Üyesi
Hasan Şengül S.S. Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı
Bülent Baratalı Urla Belediye Başkanı
Ç. Özcan Kokulu Gödence Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı
Husman( Hasan) Gürkan Pancar Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı

Vakıf Senedi Kurucu üyeleri ise şöyledir;

Mustafa Kaymakçı
Erol Çevikçe
Çağatay Özcan Kokulu
Ahmet Göker Elbek
Ercan Yüksektepe
Sadi Tayfun Özkaya
Ali Şenol
Ayhan Çıkın
Fuat Aynibal
Osman Dirik
Zeynel Kozanoğlu
Fatma Hülya Eryiğit
İlhan Demiroğlu
Murat Kulaç
Zeynep Sina
Murat Cano
Ayşegül Andıç
Bülent Baratalı
Hulusi Kocatürk
Filiz Türkmenoğlu
Murat Kutsal Türkmenoğlu
Hasan Şengül
Mehmet Oral
Nahit Temiz
İsmet Alver
Atila Candır

O gün için vakfettikleri değer 250.000 TL 

Türkmenoğlu Ailesi tarafından vakıf girişimcilerine iletilmiş olan kurucu üyeler öneri listesi şöyledir;

Atila Candır
Ali Rıza Bodur
Bektaş Göçmen
Behram Öztürk
Erol Dündar
Durcan Eminbayer
Ekrem Bulgun
İhsan Alyanak
Hülya Eryiğit
Turgut Ersoy
Oğuz Anter
Kamuran Tekeli
Yaşar Varol
Dr.Ziya Aksan
Nihat Ay
Erol Güngör
Nejdet Eryiğit
Mustafa Oğlak
Erşan Güventürk